Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Międzyszkolny Klub Sportowy

Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „OLIMP” prowadzi działalność od 1996 r. Jest reprezentantem młodzieży niesłyszącej zrzeszonej  od 2003 r. w Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących. 
W ramach aktywności klubu powstały  takie sekcje jak: 
  • tenis stołowy,
  • lekkoatletyka,
  • piłka nożna. 
Na przestrzeni  tych lat, młodzież uczestniczyła i nadal uczestniczy  w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej oraz mistrzowskiej  zajmując  medalowe lokaty. Celem naszej działalności jest propagowanie idei równych szans w dostępie do kultury i sportu młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć  oraz imprez sportowych, propagowanie i dalsze upowszechnianie sportu jako skutecznego środka rehabilitacji, integracja sportowców niepełnosprawnych.