Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Termomodernizacja

Termomodernizacja budynków OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w latach 2006-2007

Planowany koszt projketu wynosił 450 282 EURO, natomiast rzeczywisty koszt wyniósł 494 535 EURO. Wzrost kosztów spowodowany był głównie różnicami kursowymi tzn spadkiem wartości EURO w stosunku do PLN w czasie od złożenia wniosku do realizacji projektu (upłynęły 2 lata) oraz wzrostem kosztów robocizny i materiałów w tym okresie.
Uzyskana kwota dofinansowania projketu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosiła 382 740 EURO.
W trakcie realizacji projektu wydatkowano 476 869 EURO na wykonanie termomodernizacji, 16 257 EURO na zarządzanie projektem oraz 1 409 EURO na promocję projektu.