Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

ECDL

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie Technikum oraz słuchacze Szkoły Policealnej dla Młodzieży brali udział w projekcie Kreuj swoją przyszłość - weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” i był skierowany do uczniów szkół zawodowych zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu (dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych) realizowanym aktywnymi metodami nauczania w formie blended learning (zajęcia stacjonarne + e-learning) oraz uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Zajęcia przygotowywały do zdania egzaminów ECDL i obejmowały swym zakresem: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest uznawanym w całej Europie certyfikatem, zapewniającym, że jego posiadacz ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo. Więcej informacji o certyfikacji ECDL można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ecdl.com.pl/