Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Historia Placówki

 • 1 IX 1921 - Powstaje Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie. Kierownictwo zakładu obejmuje pan Leonard Retzlaff.
 • 1926 - Kierownictwo zakładu przejmuje pan Franciszek Jereczek.
 • 1932 - W placówce powstaje drukarnia. Zakład wydaje Gazetkę Szkolną Wychowanków Szkoły dla Głuchoniemych.
 • 1933 - Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje ks. Józef Bartel.
 • 1934 - Szkoła otrzymuje sztandar.
 • 1921-1939 - W nauczaniu dzieci głuchych stosowano w zakładzie czystą ustną metodę S. Heinickego.
 • IX 1939 - Niemcy likwidują szkołę. W jej działalności następuje przerwa.
 • 1945 - W Wejherowie powstają Krajowe Zakłady Opieki Społecznej, w ramach których pani Elżbieta Spiegolska organizuje szkołę dla dzieci głuchych.
 • 1946 - Kierownictwo szkoły obejmuje pan Józef Kamiński. W placówce rozpoczyna pracę pani Maria Tomaszewska, wprowadzając metodę ośrodków pracy M.Grzegorzewskiej.
 • 1947 - Przy szkole zawodowej dla słyszących zorganizowano pierwsze specjalne klasy dla młodzieży głuchej.
 • 1950 - Rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Głuchych z 6 kierunkami kształcenia, zorganizowana przez pana Sobczyńskiego.
 • 1951 - Otwarte zostają warsztaty szkolne.
 • 1957 - Powstaje samodzielny Państwowy Zakład dla Głuchych, obejmujący przedszkole, szkołę podstawową, szkołę zawodową i internat. Dyrektorem zakładu zostaje pan Józef Kotewicz.
 • 1967 - Przedszkole usamodzielnia się, tworząc odrębną placówkę.
 • 1972 - Nowym dyrektorem zakładu zostaje pan Jan Szutta.
 • 1974 - Stanowisko dyrektora obejmuje dr Henryk Stankiewicz.
 • 14 V 1976 - Po wieloletnich staraniach dr Stankiewicza powołano do życia Technikum Budowlane dla Głuchych - pierwszą w Polsce pełną szkołę średnią dla młodzieży niesłyszącej.
 • 4 VI 1983 - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych otrzymuje imię Jana Siestrzyńskiego. W trakcie uroczystości przekazano placówce nowy sztandar.
 • 1983 - Stanowisko dyrektora ośrodka obejmuje mgr Ryszard Gazda.
 • 1985-1987 - Znacznie rozbudowany zostaje budynek warsztatów szkolnych. W nowym gmachu znalazły się: technikum i szkoła zawodowa.
 • 1 IX 1994 - Do OSW nr 2 zostaje przyłączony OSW nr 3 (Przedszkole)
 • 18 IV 1995 - Przeniesienie Przedszkola z obiektu przy ulicy Zamkowej do nowego budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy.
 • 1 IX 1995 - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1995/96. Otwarcie Przedszkola i Internatu nr III przy ulicy Ofiar Piaśnicy.
 • 1 I 1999 - Organem prowadzącym Ośrodek zostaje Powiat Wejherowski.
 • 1 IX 1999 - Stanowisko dyrektora Ośrodka obejmuje mgr Kazimierz Czapiewski. Powstaje Gimnazjum nr 2.
 • 1 IX 2000 - Powstaje Technikum Ogrodnicze dla Niesłyszących na podbudowie ZSZ.
 • 1 IX 2000 - Dyrektorem Ośrodka zostaje mgr Dariusz Szymerowski.
 • 1 IX 2002 - Powstają nowe kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: ZSZ, IV Liceum Profilowane i Technikum nr 4.
 • 1 I 2005 - Organem prowadzącym Ośrodek zostaje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 • 1 IX 2005 - Absolwenci ZSZ podejmują naukę w Technikum Uzupełniającym nr 2.
 • 1 IX 2006 - Rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Policealna dla Młodzieży.
 • 2 II 2011 - Pełniącym obowiązki dyrektora Ośrodka zostaje mgr Piotr Drąg.
 • 1 IX 2011 - Dyrektorem Ośrodka zostaje dr n. med. Ewelina Lulińska.
 • 1 IX 2017 - Rozpoczyna funkcjonowanie Branżowa Szkoła I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące.
 • 29 IX 2017 - Uroczyste otwarcie Hali Sportowej.
 • 1 IX 2020 - Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kontynują naukę w Branżowej Szkole II stopnia oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
 • 18 VI 2021 - Obchody 100-lecia Ośrodka.