Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła Podstawowa nr 10

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

  • uczymy mówić i odczytywać wypowiedzi z ust,
  • realizujemy indywidualne autorskie programy nauczania w oparciu o metody aktywizujące,
  • klasy liczą od 6 do 8 osób,
  • wspieramy uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości,
  • nasi uczniowie wyróżniają się w lokalnych i ogólnopolskich konkursach,  zawodach sportowych,
  • jesteśmy cyfrową szkołą, wykorzystujemy technologię informacyjną na wszystkich zajęciach lekcyjnych,
  • pracownie przedmiotowe są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, przenośne komputery dla uczniów,
  • oferujemy urozmaicone zajęcia pozalekcyjne: taneczne, plastyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, czytelnicze,
  • najmłodsi uczniowie radośnie i zdrowo mogą spędzać czas w sali zabaw i na bezpiecznym placu zabaw.