Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Projekt e-twinning

Let’s know each other - Poznajmy się

Projekt realizowany w ramach programu e-twinning.

Cele projektu:
  • nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami zawodowymi z Polski i Francji:  OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie i Lycée Romain Rolland, w Amiens;
  • zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego;
  • poznanie nowej kultury i zwiększenie  postawy tolerancji wobec innych kultur;
  • usprawnienie sposobów komunikacji uczniów;
  • podniesienie poziomu stosowania technologii informacyjnej;
  • porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce i we Francji.