Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

O nas

„Mowa jest czymś naturalnym dla każdego człowieka, w tym i niesłyszącego”
                                                                                                Jan Siestrzyński 

Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie niesłyszących wychowanków do życia wśród ludzi słyszących. 
Jako jedyna placówka w Polsce, w nauczaniu niesłyszących stosujemy metodę ustną, język migowy jest wspomagający. 
Od najmłodszych lat rozwijamy u dzieci umiejętność odczytywania wypowiedzi z ust oraz posługiwania się mową dźwiękową. Nieustannie, w szkole oraz internacie pracujemy nad rozwojem języka naszych wychowanków, wzbogacamy słownictwo, uczymy poprawnych form gramatycznych oraz prawidłowej artykulacji.
Dobre opanowanie języka pozwala niesłyszącym uczniom na zdobywanie wiedzy i umiejętności na kolejnych etapach kształcenia i właściwe przygotowanie do samodzielnego życia.
W procesie edukacji realizujemy taką samą podstawę programową i programy nauczania, jak w szkołach ogólnodostępnych. 
Nasi absolwenci mają dzięki temu takie same możliwości dalszego kształcenia w szkołach i wyższych uczelniach.
Kształcimy niesłyszących wychowanków od 0 do 24 roku życia, na wszystkich etapach edukacyjnych.