Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie Zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

dla SP z klasami gimnazjalnymi

02.11.2018 r.

15.04.2019 r.

16.04.2019 r.

17.04.2019 r.

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.

02.05.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ⃰

dla  Szkoły Branżowej z oddziałami ZSZ, Liceum  i Technikum

*nie dotyczy w dni zajęć praktycznych u pracodawcy

31.10.2018 r.

02.11.2018 r.

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.

02.05.2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

Część humanistyczna

Część matematyczno – przyrodnicza

Część językowa

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:                                 

część pisemna

 

18 czerwca 2019 r.

część praktyczna        

 T06             

21 czerwca 2019 r. – 04 lipca 2019 r.

 Z01

21 czerwca 2019 r. - 25 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

od 22 czerwca  do 31 sierpnia 2019 r.