Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie Zimowe

29 stycznia  – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

dla SP z klasami gimnazjalnymi

02.11.2017 r.

03.11.2017 r.

18.04.2018 r.

19.04.2018 r.

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ⃰

dla  Szkoły Branżowej z oddziałami ZSZ, Liceum i Technikum

*nie dotyczy w dni zajęć praktycznych u pracodawcy

02.11.2017 r.

03.11.2017 r.

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

Egzamin gimnazjalny:

Część humanistyczna

Część matematyczno – przyrodnicza

Część językowa

 

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

Egzaminy maturalne:

Język polski – pp i pr

Matematyka - pp

Język angielski - pp

Pozostałe przedmioty

 

04 maja 2018 r.

07 maja 2018 r.

08 maja 2018 r.

od 09 do 23 maja 2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia):                                 

część pisemna

 

19 czerwca 2018 r.

część praktyczna        

 Model „d”             

26 czerwca 2018 r.

 Modele: „w”, „wk” i „dk”

od 22 czerwca do 04 lipca 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

od 23 czerwca  do 31 sierpnia 2018 r.