Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Indywidualizacja

PROJEKT: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie uczestniczą w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL. Pozwala stworzyć ofertę zajęć dodatkowych zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów.
Projektem objęto wszystkich uczniów klas I-III szkoły podstawowej, pięć dziewczynek i dziesięcioro chłopców. Wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia logopedyczne, a jedenaścioro z nich na dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej z uwagi na wady postawy, w tym siedmioro uczestniczy w zajęciach hipoterapii prowadzonej w Stajni Pegaz w Redzie, a czworo uczęszcza na zajęcia korekcyjne w formie ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Zajęcia logopedyczne mają charakter ćwiczeń usprawniających narządy mowy, oddechowych, słuchowych, ale także zabaw logorytmicznych, umuzykalniających i ruchowych, prowadzonych metodą integracji sensorycznej, atrakcyjnych dla uczniów. Metody te stanowią doskonałe wsparcie tradycyjnej logopedii, zwłaszcza przy znacznym opóźnieniu rozwoju mowy.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli-terapeutów, specjalistów surdologopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” jest realizowany od 29 listopada 2011, będzie trwał do końca czerwca 2012 roku. Uczniowie zostali podzieleni na pięć grup, każda grupa (2 lub 3 osobowa) odbędzie 18 godzin zajęć jednego typu. W ramach projektu baza szkoły zostanie doposażona w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.