Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Branżowa Szkoła I stopnia


Stolarz

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki, itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. 


W trakcie 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:  A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy, jak również w krajach UE. W lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą.


Po uzyskaniu pozytywnej oceny od pracodawcy i ukończeniu szkoły uczniowie oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.


Bardzo ważnym elementem kształcenia w zawodzie jest praktyczna nauka zawodu.

Kucharz

Kucharz – zawód, który od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, to osoba, która przyrządza różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a nawet ciasta i desery. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. W zawodzie tym nie są obce metody obróbki termicznej produktów żywieniowych, a najczęściej wykorzystywane z nich to gotowanie, smażenie, duszenie oraz ich pieczenie.


Uczniowie w trakcie 3 - letniego cyklu kształcenia (pod koniec klasy trzeciej), mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji: K1 - T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności rozróżniania żywności pod względem towaroznawczym, rozpoznawanie zmian zachodzących w przechowywanej żywności. Odpowiedni dobór metod utrwalania żywności, stosowanie receptur gastronomicznych. Uczeń rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje.
Po ukończeniu w/w kierunku kształcenia absolwent otrzyma bardzo dobre przygotowanie zawodowe w zakresie:
• produkcji potraw małej gastronomii,
• zasad racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i chorych,
• prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
• organizacji i prowadzenia małych zakładów gastronomicznych.
Absolwent szkoły będzie po zakończeniu nauki pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Ślusarz

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz, powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywanie elementów maszyn i urządzeń
2) Naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3) Wykonywania połączeń
4) Konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Pod koniec II semestru w klasie trzeciej, uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń.
Ślusarz może być zatrudniony:
- w zakładach produkcyjnych,
- w warsztatach usługowych,
- samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Krawiec

Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów. Odradzanie się branży odzieżowej powoduje, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. 

Pod koniec II semestru w klasie trzeciej, uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową: A.12 Wykonywanie usług krawieckich.
Absolwent nabywa umiejętności:
- konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta,
- dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego,
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów,
- wykonywania wyrobów odzieżowych,
- świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Ogrodnik

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Ogrodnik producent –rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie. 
Nauka trwa 3 lata. 
Pod koniec klasy trzeciej odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową: 
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych
Nauka zawodu trwa 3 lata.
Uczeń uzyskuje zawód poszukiwany na rynku pracy z możliwością natychmiastowego zatrudnienia w branży budowlanej.
W każdym roku nauki przystępuje do egzaminu potwierdzającego jedną kwalifikacje zawodową - uprawniającą do wykonywania prac w tym zakresie.
Kwalifikacje w zawodzie: 
Pierwsza kwalifikacja (koniec II semestru klasy I)
K1 - montaż systemów suchej zabudowy (budowa ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych itd.)
Druga kwalifikacja (koniec II semestru klasy II)
K2 - wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich (wykonywanie powłok malarskich, naprawy, zdobienia, renowacje; wykonywanie robót tapeciarskich, zdobienie tapet, naprawy; renowacje itd.)
Trzecia kwalifikacja (koniec II semestru klasy III)
K3 - wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych (wykonywanie posadzek z różnych materiałów, naprawy; konserwacja , zabezpieczenie powierzchni posadzek; wykonywanie okładzin z różnych materiałów, naprawa, konserwacja itd.)
Uczeń po zdanych egzaminach jest wykwalifikowanym z pełnymi uprawnieniami monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”. Fachowe umiejętności zdobywa na budowach (praktyki zawodowe). Umożliwia mu to realne zatrudnienie lub otworzenie własnej działalności gospodarczej. Pracownicy z takimi kwalifikacjami są poszukiwani na rynku pracy w kraju oraz zagranicą.

Blacharz samochodowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
2) Naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
3) Zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych
Pod koniec II semestru w klasie trzeciej, uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego klasyfikację zawodową: M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowy może być zatrudniony:
- w warsztatach naprawczych,
- samodzielnie prowadzić własną działalność.

Lakiernik

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie lakiernik samochodowy, powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych
2) Nanoszenie powłok lakierniczych
3) Wykonywanie renowacji powłok lakierniczych
Pod koniec II semestru w klasie trzeciej, uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową: M.28. Wykonywanie prac lakierniczych.
Lakiernik samochodowy może być zatrudniony:
- w zakładach produkcyjnych (przy produkcji samochodów),
- w warsztatach naprawczych,
- samodzielnie prowadzić własną działalność.
W związku z szybkim rozwojem branży samochodowej, ciągłym zapotrzebowaniu na usługi z zakresu napraw lakierniczych wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze.

Fotograf

Fotograf zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem zdjęć i ich obróbką, powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. 


Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta, przyrodę. Wykonuje fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe.

Nauka w szkole zawodowej w zawodzie fotograf trwa trzy lata. Program nauczania obejmuje łączenie teorii poznawanej w trakcie zajęć lekcyjnych z praktyką u pracodawców, a także przedmioty ogólnokształcące, w tym język angielski. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w firmach i studiach fotograficznych. 
Absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fotografa - A.20.- Rejestracja i obróbka obrazu.
Najczęstszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnej firmy. Poza praca w prywatnym zakładzie pracować można także dla gazet, firm, osób prywatnych i innych zleceniodawców, w zakładach fotograficznych. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w dużych aglomeracjach miejskich, pracując w wytwórniach i studiach firmowych, dla agencji prasowych, mody lub reklamowych.
Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie fotograf będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) kopiowania i obróbki obrazu.

Pszczelarz

Pszczelarstwo należy w naszym kraju do rozwijających się gałęzi rolnictwa. Pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
4) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Nauka zawodu trwa 3 lata
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz uzyskuje kwalifikację: K 1 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
W zawodzie pszczelarz można zdobyć następujące umiejętności: 
- prowadzenie produkcji roślinnej
- prowadzenie produkcji zwierzęcej
- prowadzenie gospodarki pasiecznej
- wykorzystywanie zasobów bazy poużytkowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne). Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

Nauka w tym zawodzie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest skierowana do osób które chcą podjąć w przyszłości pracę w hotelu bądź innym obiekcie noclegowym (pensjonat, motel, dom wycieczkowy, camping, dom wycieczkowy, gospodarstwo agroturystyczne).

Pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzialny za:
- wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości (pokojowa/pokojowy),
- wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu,
- utrzymanie porządku na terenie obiektu noclegowego,
- pomoc w pracach pielęgnacyjnych terenów zielonych wokół obiektu. 
Jest to zawód, na który jest duży popyt w związku z dynamicznym rozwojem bazy noclegowej w Trójmieście.
Absolwent może dalej zdobywać wiedzę i umiejętności w technikum hotelarskim bądź w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
Kwalifikacja T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. 
* kształcenie wyłącznie dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.