Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Wczesne wspomaganie rozwoju

Z myślą o holistycznym, terapeutycznym działaniu na rzecz rozwoju małego dziecka w OSW nr 2 działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Prowadzimy BEZPŁATNE ZAJĘCIA dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole oraz wsparcie dla rodziców.

 

Potrzebujesz informacji? Chcesz o coś zapytać?

ZADZWOŃ tel. 58 672 23 41

NAPISZ [email protected]

 

DLA KOGO SĄ ZAJĘCIA WWR

Serdecznie zapraszamy dzieci:

 • ze spektrum autyzmu
 • z niedosłuchem (z aparatami, implantami ślimakowymi lub w trakcie procesu protezowania)
 • z afazją rozwojową
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • z diagnozą choroby genetycznej
 • z mutyzmem
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niedowidzące
 • z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym

 

 

Zajęcia odbywają się według stałego planu, dostosowanego do potrzeb dziecka i jego rodziny.
Terapia kierowana jest do wychowanków Ośrodka oraz dzieci z zewnątrz – niekorzystających z oferty edukacyjnej OSW nr 2.

 

NASI TERAPEUCI

 • Neurologopedzi i logopedzi
 • Specjaliści w zakresie terapii integracji sensorycznej
 • Pedagodzy specjalni
 • Psycholodzy, także ze specjalnością w zakresie diagnozy neuropsychologicznej
 • Surdologopedzi i surdopedagodzy
 • Tyflopedagodzy
 • Terapeuci słuchu specjalizujący się w pracy z dziećmi z implantami słuchowymi

 


OFERTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

 • terapia: logopedyczna, neurologopedyczna, surdologopedyczna, dzieci z implantem ślimakowym
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu
 • terapia psychologiczna
 • terapia lęku u dzieci
 • terapia mutyzmu wybiórczego
 • terapia ręki
 • integracja sensoryczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia miofunkcjonalna
 • Metoda Dobrego Startu
 • Integracja Bilateralna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Pedagogika Montessori
 • arteterapia i bajkoterapia

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA:

 • podanie o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR na naszym druku
 • druk możesz pobrać tutaj  link do druku word
 • lub wypełnić w sekretariacie szkoły podstawowej w naszym Ośrodku przy składaniu dokumentów
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu zamieszkania dziecka

 

5 kroków do wczesnego wspomagania rozwoju

1. Pobierz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub jej strony internetowej (w miejscu zamieszkania):

 • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR       
 • Druk zaświadczenia lekarskiego   

 
2. Przygotuj dokumentację dziecka (medyczną, logopedyczną, psychologiczną – jeśli dziecko ma wcześniejsze wyniki badań).

Udaj się do pediatry, aby wypełnił zaświadczenie lekarskie.

 
3. Złóż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wniosek, zaświadczenie lekarskie oraz kopie opinii i wyników badań dziecka (logopedycznych i psychologicznych).

 
4. Umów się w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na spotkanie i badania dziecka. Tam dziecko później otrzyma opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 
5. Przyjdź z dzieckiem do naszego Ośrodka, zabierz dokumentację. Razem ustalimy zakres pomocy specjalistycznej, program i stały harmonogram zajęć dziecka.


UWAGA:

skorzystaj z linków do szybkiego pobrania wniosków

Tu możesz pobrać druki do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wniosek o wydanie opinii i druk zaświadczenia lekarskiego

 • jeśli dziecko mieszka na terenie powiatu wejherowskiego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie lub Rumi) pobierz te dokumenty:
  • Wniosek do Zespołu Orzekającego
  •  Zaświadczenie dla potrzeb ZO

 https://poradnia-wejherowo.pl/pobierz

 

 • jeśli dziecko mieszka na terenie powiatu puckiego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku pobierz te dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dotyczy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

http://www.poradniapuck.pl/a,5,wnioski-do-pobrania