Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Podręczniki

Zestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2023 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I stopnia 

Technikum Gastronomiczne

Technikum Informatyczne
Liceum Ogólnokształcące 


Zestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2022 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

Technikum Gastronomiczne (4-letnie) na podbudowie gimnazjum
Technikum Gastronomiczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej

Technikum Informatyczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej
Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) na podbudowie szkoły podstawowejZestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2021 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód kucharz kl.I,kl.III
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód kucharz kl.III
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód stolarz kl.I,kl.II

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód stolarz kl.III
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód cukiernik kl.II
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód cukiernik kl.III

Branżowa Szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia
Technikum Gastronomiczne (4-letnie) na podbudowie gimnazjum kl.III
Technikum Gastronomiczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej kl.III

Technikum Informatyczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej kl.IZestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2020 r.

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły postawowej zawód kucharz kl.I
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły postawowej zawód kucharz kl.II
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód kucharz kl.II

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód stolarz kl.II
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód stolarz kl.III

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód cukiernik kl.II
Branżowa Szkoła II stopnia na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia

Technikum Gastronomiczne (4-letnie) na podbudowie gimnazjum kl.II

Technikum Gastronomiczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej kl.II


Zestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2019 r.

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły postawowej zawód kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie gimnazjum zawód stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej zawód cukiernik

Technikum Gastronomiczne (4-letnie) na podbudowie gimnazjum

Technikum Gastronomiczne (5-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej


Zestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2018 r.

Zestaw podręczników - Branżowa Szkoła I st. kl. I
Zestaw podręczników - Branżowa Szkoła I st. kl. II

Zestaw podręczników - ZSZ kl. III

Zestaw podręczników - Liceum Ogólnokształcące kl. II

Zestaw podręczników - Technikum Gastronomiczne kl. IIIZestaw podręczników obowiązujących od 01 września 2017 r.

Zestaw podręczników - Branżowa Szkoła I st. / ZSZ

Zestaw podręczników - Liceum Ogólnokształcące

Zestaw podręczników - Szkoła Policealna

Zestaw podręczników - Technikum Gastronomiczne