Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Regionalne wsparcie edukacji włączającejNazwa projektu: Regionalne wsparcie edukacji włączającej


Cel główny
 –  wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych


Grupa docelowa:

  • Wsparciem zostanie objętych 360 przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty.


Zakres działań DES UMWP:

  • Zimowa akademia specjalistów – uczestnicy będą brali udział w wykładach oraz zajęciach warsztatowych.
  • Wizyty studyjne – odbiorcami będą nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
  • Wyjazd z wizytą studyjną – zaplanowane są 2 wyjazdy 3-dniowe.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych.

 

Zakres działań OSW nr 2 w Wejherowie:

  • Wydarzenie edukacyjno-sportowe, w ramach którego zaplanowano m.in. organizację warsztatów.
  • Szkoła rodziców, w ramach której zaplanowano m.in. dyżury eksperckie i spotkania warsztatowe.
  • Instruktaż metodyczny – wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk nauczycieli różnych typów szkół.
  • Zakup sprzętu służącego m.in. integracji uczniów.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji projektu: 1.11.2023–31.10.2026

Wartość projektu ogółem: 4 772 322,35 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 4 533 706,23 PLNOgólne zasady udzialu w projekcie


https://www.pcen.gda.pl/projekty/regionalne-projekty-edukacyjne-fep-2021-2027/regionalne-wsparcie-edukacji-wlaczajacej/