Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Stypendia

STYPENDIA:

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
29 kwietnia 2009 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2008/2009. Stypendium odebrało 13 osób.

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
02 lipca 2007 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2006/2007. Stypendium odebrało 17 osób.

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006
18 października 2006 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2005/2006. Stypendium odebrało 21 osób.