Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Terapia logopedyczna

Zajęcia terapii logopedycznej organizuje i przeprowadza logopeda szkolny. Uczestniczą w nich uczniowie typowani na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych  uczestniczą w badaniach logopedycznych. Na podstawie sformułowanej diagnozy opracowywane są indywidualne zalecenia do pracy terapeutycznej.

W gabinecie wyposażonym w ciekawe pomoce obejmujące między innymi multimedialne programy komputerowe i specjalistyczny sprzęt (analizator głosek, wibrator logopedyczny) prowadzone są między innymi ćwiczenia:
  • wywołujące głoski lub korygujące ich niewłaściwą wymowę
  • prawidłowej emisji głosu
  • uwagi słuchowej
  • eliminujące artykulację nosową i  mowę bezdźwięczną (zaburzenia mowy częste wśród osób niesłyszących).
Podczas zajęć logopedycznych usuwane są również wszelkie zakłócenia w komunikacji językowej oraz przezwyciężane problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

Dużą wagę przykłada się do rozwijania umiejętności czytania z ust, czego przykładem jest coroczne organizowanie szkolnych konkursów logopedycznych. Ich laureaci biorą udział w konkursach rangi ogólnopolskiej często zdobywając wysokie lokaty.

W gabinecie logopedycznym, na specjalistycznym sprzęcie, prowadzone są   treningi wykorzystujące nowoczesną metodę ćwiczenia umysłu
 – EEG Biofeedback.