Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Internaty

W Ośrodku funkcjonują dwa internaty – dla dziewcząt i dla chłopców. Położone są w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przejście do nich zajmuje jedynie minutę. Jesteśmy placówką całodobową, czynną także w niektóre weekendy. Naszym głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Wychowawcy to wysoko wykfalifikowana kadra posiadająca kwalifikacje z surdopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki. Większość legitymuje się także świadectwami studiów podyplomowych z różnych kierunków. W pracy dydaktyczno- wychowawczej dbamy o wszechstronny rozwój, wspomagając zarówno sferę intelektualną, jak i emocjonalną i społeczną. Dążymy do tego aby nasi wychowankowie byli przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Każda z grup wychowawczych ma swoją świetlicę, w której znajduje się zarówno miejsce do nauki, jak i do wypoczynku. Świetlice wyposażone są w telewizory i komplety wypoczynkowe. Do dyspozycji wychowanków udostępniono też dwie pracownie komputerowe, w których korzystają z szerokopasmowego Internetu.

Zajęcia w internacie wzbogacają liczne imprezy kulturalno-dydaktyczne, wycieczki,wyjazdy do kina i na basen, spływy kajakowe oraz biwaki. Na wysokim poziomie działa koło szachowe. Dzieci i młodzież korzystają z przestronnego, pięknego parku i kilku boisk. Najmłodsi bawią się na placu zabaw. Bardzo dbamy o rozwój fizyczny naszych podopiecznych, którzy uczestniczą w zajęciach w Sali bilardowej oraz Sali korekcyjnej. Młodzież starsza uczestniczy w rozgrywkach miejskiej ligi piłki nożnej.

Oprócz tego w internacie działa, codziennie wykorzystywana, kuchnia, w której wychowankowie nie tylko mogą szybko podgrzać gotowe potrawy, ale także nauczyć się samodzielnego gotowania i pieczenia. Kuchnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt AGD.

Dzięki temu, że pracujemy z zaangażowaniem, wszyscy się znamy, jesteśmy życzliwi i szanujemy się wzajemnie, osiągamy zamierzone efekty, a wychowankowie czują się dobrze i bezpiecznie.

Regulamin odpłatności za wyżywienie w SOSW nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za wyżywienie

Terminarz dni wyjazdowych dla wychowanków w I okresie roku szkolego 2023/2024