Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Kółko szachowe

Od wielu lat w internacie prowadzone są zajęcia szachowe. Odbywają się one 1 raz w tygodniu, po jednej godzinie zegarowej. Prowadzi je Adam Hebel utytułowany zawodnik polskiej kadry szachowej Osób Niepełnosprawnych. 

Podczas zajęć wychowankowie:

  • poznają podstawy i taktykę gry w szachy,
  • ukierunkowywani są na indywidualny tok myślenia,
  • nabywają wiedzę jak osiągnąć sukces i radzić sobie z porażką przegranej,
  • uczą się szanować i nie lekceważyć swojego przeciwnika,
  • potrafią umiejętnie korygować swoje błędy,
  • kształtują swój wszechstronny i harmonijny rozwój,
  • przygotowują się do udziału w międzyszkolnych rozgrywkach szachowych na różnych szczeblach (III miejsce zespołowo w 2011 r. w powiatowym turnieju szachowym dla młodzieży ponadgimnazjalnej),
Cieszy nas fakt, że w ostatnich latach w  zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum.