Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zamówienie na usługi społeczne

Przeprowadzenie weekendowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci i rodziców/opiekunów w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”