Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

04.09.2019
Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ul. Sobieskiego 277c podaje do publicznej wiadomości wykaz środków trwałych przeznaczonych do zbycia w trybie składania ofert.

01.08.2019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - przebudowa budynku nr 7 OSW nr 2, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.
11.07.2019
Unieważnienie postępowania do przetargu

Unieważnienie postępowania do przetargu na przebudowę budynku nr 7 OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.

24.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa budynku nr 7 OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.

06.06.2019
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu na roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z  przeznaczeniem na pracownię cukierniczą.
30.05.2019
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert do przetargu na roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 OSW nr 2 w Wejherowie, z  przeznaczeniem na pracownię cukierniczą.
17.05.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na
pracownię cukierniczą

02.05.2019
Prośba o oszacowanie zamówienia

Prośba o oszacowanie zamówienia na przeprowadzenie indywidualnych zajęć hipoterapii dla dzieci niesłyszących i  słabosłyszących w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

23.04.2019
Oszacowanie zamówienia

Prośba o oszacowanie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć językowych w zakresie języka angielskiego dla dzieci niesłyszących i  słabosłyszących w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

15.01.2019
Przekaż 1%
Przekaż 1% na rzecz wychowanków OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.