Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Oferta edukacyjna

Gdzie znaleźć dobrą szkołę?

Ważne informacje o rekrutacji


Informujemy, że przyjmujemy również dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej.
Oddziały klasowe są różnej liczebności, z zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Dzieci realizują podstawę programową, wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Oferujemy uczniom ze spektrum autyzmu wsparcie, indywidualizację, dostosowaną organizację procesu nauczania
i terapii, odpowiednie
wyposażenie sal lekcyjnych oraz integrację z pozostałymi uczniami na terenie szkoły.

Zapraszamy do oglądania filmików:
Pracownik obsługi hotelowej
Technik usług kosmetycznych

Rekrutacja kierunki gastronomiczne

Rekrutacja - stolarstwo
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE


 • Branżowa Szkoła I stopnia
  • kucharz
  • cukiernik
  • stolarz
  • ślusarz
  • krawiec
  • ogrodnik
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • blacharz samochodowy
  • lakiernik
  • fotograf
  • pszczelarz
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Branżowa Szkoła II stopnia
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik technologii żywności

  • technik technologii drewna

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie

  • technik przemysłu mody

  • technik ogrodnik

  • technik fotografii i multimediów


 • Technikum nr 4
  • technik informatyk
  • technik budownictwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik ogrodnik
  • fototechnik
  • technik pszczelarz
  • technik hotelarstwa • Praktyczna Nauka Zawodu
  • Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe odbywają się na terenie szkoły oraz u pracodawców w kraju i za granicą