Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Biblioteka z ICIM

W Ośrodku funkcjonuje Biblioteka szkolna, licząca kilkanaście tysięcy woluminów. Zalążkiem księgozbioru były książki ze zbioru Pomorskiego Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych oraz Państwowego Zakładu Wychowawczego. Od 2015 roku pracuje na stanowisku nauczyciela bibliotekarza Beata Piotrowska. Biblioteka kilkukrotnie zmieniała lokum. Obecnie mieści się na pierwszym piętrze w internacie dziewcząt, gdzie zajmuje dwa duże pomieszczenia. Jedno z nich przeznaczone jest na Czytelnię z Pracownią ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). Czytelnicy mogą tam na miejscu korzystać na z bogatego, dostosowanego do kompetencji czytelniczych osób niesłyszących księgozbioru podręcznego. Czytelnia jest wyposażona w sprzęt audiowizualny – kino domowe DVD i cztery komputery. Znajdują się tu taj też  źródła informacji jak: edukacyjne wydawnictwa multimedialne i inne  pomoce edukacyjne w postaci elektronicznejPracownia ICIM jest bardzo przydatna i cieszy się dużym powodzeniem u wychowanków ośrodka. Zbiory Biblioteki mają uniwersalny zakres tematyczny podobnie jak w innych bibliotekach szkolnych. Gromadzone są także  niezbędne do prowadzenia i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów z zakresu literatury surdopedagogicznej, dziedziny psychologii i pedagogiki ogólnej. W ostatnich czasie biblioteka szkolna włączyła się do ogólnopolskich programów:

 • Biblioteka przyjazna uczniom,
 • Książki naszych marzeń,
 • Jak nie czytam, jak czytam,
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.


Czytelnictwo

 

Już od najmłodszych lat  próbujemy zachęcić wychowanków   do kontaktu z książką. Na zajęciach czytelniczych pokazujemy im książkę atrakcyjną wizualnie – bogato ilustrowaną, taką, którą można  z przyjemnością dotknąć. Poprzez zabawę książka staje się miłym przedmiotem po który chętnie sięgają. Dopiero potem  dzieci rozumieją, że słowa tam zapisane przekazują ważne informacje i  w ten sposób nie boją się wkraczać w świat literatury. Dla osób niesłyszących, które mają duże trudności z opanowaniem języka tradycyjna książka i tekst pisany są trudne do zrozumienia. Wywołują niechęć do czytania oraz zwątpienie we własne możliwości. Biblioteka oprócz tradycyjnych form książkowych posiada w księgozbiorze książki „łatwe w czytaniu” i inne alternatywne materiały czytelnicze, które są opracowane są tak, aby ich treść była zrozumiała dla osoby z uszkodzonym narządem słuchu. Dbając o rozwój sfery językowej, pracując z czytelnikiem nad rozumieniem tekstów Biblioteka wspiera ich rozwój emocjonalny. Dając satysfakcję z wykonywanych zadań, motywację do podejmowania starań. Przełamuje lęk przed porażką i niechęć do czytania. Czytelnik ma możliwość uzyskania poczucia sukcesu. Jest to ważne zwłaszcza dla uczniów, którzy nie osiągają dobrych wyników w nauce. W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych w bibliotece poza lekcjami bibliotecznymi i zajęciami czytelniczymi odbywają się różne wystawy tematyczne, konkursy szkolne, spotkania z gośćmi oraz inne przedsięwzięcia.

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

 • gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej, zgodnie z profilem placówki
 • organizowanie  przyjaznego dostępu do swoich zbiorów
 • doskonalenie informacyjnego warsztatu pracy
 • kształcenie odbiorców informacji elektronicznej
 • podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników
 • popularyzowanie książki i działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku szkolnym i regionalnym
 • ochronę zbiorów bibliotecznych
 • pobudzanie wyobraźni i aktywności uczniów w procesie czytania