Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację 5 dniowych warsztatów edukacyjnych – zielona szkoła.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 5 dniowych warsztatów edukacyjnych – zielona szkoła w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Podziałania 3.2.1


Pełna treść zamówienia