Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Unieważnienie postępowania do przetargu

Unieważnienie postępowania do przetargu na przebudowę budynku nr 7 OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.