Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Prośba o oszacowanie zamówienia

Prośba o oszacowanie zamówienia na przeprowadzenie indywidualnych zajęć hipoterapii dla dzieci niesłyszących i  słabosłyszących w wieku przedszkolnym (3-6 lat)