Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na
pracownię cukierniczą