Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa budynku nr 7 OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.