Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ul. Sobieskiego 277c podaje do publicznej wiadomości wykaz środków trwałych przeznaczonych do zbycia w trybie składania ofert.