Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 OSW nr 2 w Wejherowie, z  przeznaczeniem na pracownię cukierniczą.