Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - przebudowa budynku nr 7 OSW nr 2, z instalacją pionowego dźwigu osobowego wewnątrz budynku oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych.