Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z  przeznaczeniem na pracownię cukierniczą.