Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru na stanowisko specjalisty w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.