Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Dni wyjazdowe wychowanków

TERMINARZ DNI WYJAZDOWYCH DLA WYCHOWANKÓW NA II SEMESTR 2017/2018

 Wyjazd

 Przyjazd

 23 II do godziny 18.00

 25 II  od godz. 14.00

 9 III do godziny 18.00

 11 III od godziny 14.00

 28 III do godziny 18.00

 3 IV od godziny 14.00

 13 IV do godziny 18.00

 15 IV od godziny 14.00

 27 IV do godziny 18.00

 6 V od godziny 14.00

 18 V do godziny 18.00

 20 V od godziny 14.00

 30 V do godziny 18.00

 3 VI od godziny 14.00

 15 VI do godziny 18.00

 17 VI od godziny 14.00

 22 VI - wyjazd

 WAKACJE