Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła promująca zdrowie

Przystąpienie ośrodka do ogólnopolskiego programu Szkoła promująca zdrowie.

Już  od wielu lat w ośrodku realizujemy wiele programów profilaktycznych, współpracujemy z SANEPIDEM, staramy się we wszelkich działaniach edukacyjnych promować zdrowy tryb życia i podkreślać rolę dobrego zdrowia na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Dlatego też podjęliśmy starania by przystąpić do ogólnopolskiego programu Szkoła promująca zdrowie. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie, osiągać wysokie wyniki i tylko w szkole gdzie panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy. Szkoła jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko  uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Jest  więc miejscem, w którym społeczność  powinna dobrze się czuć.

DZIAŁANIA NASZEJ PLACÓWKI W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

Aktywny i zdrowy styl życia

Piramida Zdrowego Żywienia

Konkurs plastyczny „Jedz smacznie i zdrowo”

Spływ kajakowy

Piknik Bayer 2014

"Zdrowo i kolorowo"

Ratownicy w ośrodku

Spotkanie z policją

Zdrowy tryb życia

Spotkanie z dietetyczką

Zagrożenia w internecie

Zajęcia profilaktyczne dla klasy I TG

Zajęcia profilaktyczne dla I i II klasy SP

Zajęcia na temat cukrzycy

Dzień walki z AIDS

Owoce i warzywa to witaminy