Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Wernisaż podsumowujący projekt „Uzmysłowienie”