Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Święto Wszystkich Świętych

Święto Wszystkich Świętych jest szczególnie ważne w polskiej tradycji. To czas zatrzymania się, zadumy, czas poczucia więzi z pokoleniami, które już odeszły. 
To również  czas, w którym możemy powiedzieć PAMIĘTAMY, SZANUJEMY. W tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele naszych szkół zaangażowali się w prace porządkowe na grobach masowej kaźni Polaków w Piaśnicy oraz na starym cmentarzu w Wejherowie, na którym uporządkowaliśmy zapomniane groby oraz zapaliliśmy światełka pamięci na grobach żołnierskich i Wejherowian zamordowanych w czasie II wojny światowej.