Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Jak dobrze Was widzieć…

2 września 2019 roku ciche, puste, nieco uśpione przez wakacje budynki naszego Ośrodka znów wypełniły się gwarem rozmów i powitań, serdecznymi uściskami i śmiechem dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców.

Oficjalny apel rozpoczynający nowy rok szkolny odbył się w hali sportowej naszego Ośrodka. Pani Ewelina Lulińska, dyrektor naszej placówki, skierowała do zebranych ciepłe słowa powitania, odczytała oficjalne listy skierowane do społeczności szkolnej, złożyła uczniom życzenia sukcesów w nauce.

 

Po apelu wszyscy rozeszli się do klas, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. 

 

Niech nadzieja, radość, wzajemna sympatia, życzliwość, które towarzyszyły i uczniom, i ich nauczycielom w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, a które tworzą tę niezwykłą, legendarną atmosferę Ośrodka, pozostaną w sercach wszystkich aż do czerwca.