Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Wybory do Rady Rodziców

Rada Rodziców to bardzo ważny organ naszego Ośrodka. Przez wiele lat na jej czele stałą pani Jolanta, mama jednego z wychowanków naszej placówki.

W tym roku pani Jola kończy swą działalność, za którą w czasie apelu serdecznie podziękowała jej pani Ewelina Lulińska, dyrektor Ośrodka.

  

19 czerwca odbyły się wybory uzupełniające, w czasie których wybrano nowe prezydium i nową Przewodniczącą.

 

Radzie Rodziców życzymy owocnej współpracy z władzami Ośrodka, z Samorządem uczniowskim, wielu wspaniałych pomysłów oraz aktywności rodziców i uczniów, którzy wspólnie te pomysły wcielą w życie.