Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów 2018/19.
Miło nam poinformować, iż Karolina - uczennica klasy trzeciej Technikum nr 4 została  stypendystką Premiera Rady Ministròw w roku szkolnym 2018/19.
28 listopada Karolina Okroj wraz z najzdolniejszą młodzieżą Pomorza, odebrała gratulacje z rąk wicewojewody pomorskiego oraz wicekuratora oświaty, uczestnicząc w przepięknej uroczystości wręczenia stypendiów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy!!!