Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Stypendium Marszałka

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Ewa Kloka -  uczennica klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, otrzymała w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".
Projekt skierowany jest do uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego, kształcących się w szkołach zawodowych na terenie województwa, w zawodach odpowiadających Branżom kluczowym i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz wykazujących predyspozycje do przedmiotów zawodowych.

Serdecznie gratulujemy!