Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Konferencja podsumowująca

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu – nową szansą na samodzielność i pełną integrację”


Zapraszamy 


Grono pedagogiczne, rodziców i wszystkich zainteresowanych

na konferencję podsumowującą projekt

 

„Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu – nową szansą na samodzielność i pełną integrację”


Konferencja odbędzie się w auli ośrodka przy ul. Sobieskiego 277 C w Wejherowie
w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 13.00


Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnianie efektów zrealizowanego projektu
w społeczności ośrodka i środowisku lokalnym
Program konferencji

13.00–13.15    Rozpoczęcie, powitanie gości i zaprezentowanie ogólnych założeń projektu

13.15-13.30     Przedstawienie portugalskiego systemu edukacji. Relacja z wizyty w Portugalskim Ministerstwie Edukacji (Dział Potrzeb Specjalnych)

13.30–14.00    Relacje uczestników projektu z wizyt technicznych w szkołach kształcących Niesłyszących w Portugalii

14.00–14.15    Przerwa kawowa

14.15–14.25    Refleksje ze spotkania niesłyszących uczestników projektu z członkami portugalskich organizacji pozarządowych

14.25–14.40    Prezentacja filmu

14.40–15.00    Dyskusja otwarta na temat kształcenia osób z dysfunkcją słuchu

15.00               Zakończenie konferencjiProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego