Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Kółko plastyczne

Zajęcia plastyczne w Ośrodku odbywają się pod kierunkiem pana Macieja Zagórowicza, nauczyciela przedmiotów artystycznych. 
Uczniowie podczas zajęć uczą się wyrażać swoje emocje, spostrzeżenia, przeżycia poprzez różnego rodzaju środki wyrazu artystycznego. 
Wykonują ciekawe prace, celem udziału w konkursach. 
Przygotowują dekoracje, które poprawiają estetykę pomieszczeń szkolnych, ubogacają uroczystości okolicznościowe, oraz służą jako materiał na wystawy lub kiermasze. 
Zajęcia plastyczne rozwijają zainteresowania uczniów, mobilizują do ekspresji przez sztukę, otwierają na wydarzenia kulturalne. Są istotnym elementem procesu rewalidacyjnego dzieci niesłyszących.