Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

#LaboratoriaPrzyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Przed okresem świąt wielkanocnych uczniowie w ramach programu #LaboratoriaPrzyszlosci wykonali prace powiązane z tematyką świąteczną. Na zajęciach rozwijających kreatywności oraz lekcji techniki zajmowali się modelowaniem 3d oraz wypalaniem lutownicą drewnianych jajek.
Zajęcia realizujemy dzięki nowoczesnemu wyposażeniu naszej pracowni w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".
#LaboratoriaPrzyszlosci #dobrepraktyki #druk3d  #lutownica #wielkanoc W ramach programu Laboratoria Przyszłości i wykorzystania przyznanych środków  nasza placówka została wyposażona w następujące pomoce:

drukarka 3D wraz z akcesoriami

- filament

- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami

- lutownica / stacja lutownicza z gorącym powietrzem

- statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań

- mikroport z akcesoriami

- aparat fotograficzny z akcesoriami

- gimbal

 

Sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach: przyrodniczych, technicznych, matematycznych, w edukacji wczesnoszkolnej i kółka fotograficznego.


Przed okresem świąt wielkanocnych uczniowie w ramach programu #LaboratoriaPrzyszlosci wykonali prace powiązane z tematyką świąteczną. Na zajęciach rozwijających kreatywności oraz lekcji techniki zajmowali się modelowaniem 3d oraz wypalaniem lutownicą drewnianych jajek.
Zajęcia realizujemy dzięki nowoczesnemu wyposażeniu naszej pracowni w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".
#LaboratoriaPrzyszlosci #dobrepraktyki #druk3d  #lutownica #wielkanoc