Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Patron Ośrodka

Jan Siestrzyński urodził się w Szczebrzeszynie 24.VI.1788 r. Uczył się w Zamościu, medycynę ukończył w Wiedniu w 1813 r. i tam też pracował w szpitalu powszechnym.

Pod wpływem. ks. Falkowskiego zainteresował się nauczaniem głuchych, rzucił pracę lekarza i rozpoczął przygotowanie do zawodu nauczyciela głuchych. Pracując jako zwykły robotnik w litograficznym zakładzie w Monachium zapoznał się z tą, bardzo popłatną w tamtym czasie, sztuką by nauczyć jej głuchych. 
Następnie wracając pieszo do kraju zwiedził szereg zakładów, między innymi zakład w Lipsku, gdzie utwierdził się w przekonaniu, że głusi powinni być uczeni metodą ustną.

Po powrocie do kraju rozpoczął razem z ks. Falkowskim, pracę w charakterze nauczyciela w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. Już pierwsze lata jego pracy przyniosły dobre wyniki zarówno w zakresie rozwoju litografii, jak i nauczaniu mowy. Wkrótce jednak nastąpił konflikt z ks. Falkowskim, który będąc przeciwnikiem metody ustnej wprowadził nauczanie w języku migowym i doprowadził do zamknięcia pracowni litograficznej. Siestrzyński został zmuszony do opuszczenia Instytutu, przyniósł się do wojska i pracował w charakterze lekarza. 
Zmarł 4.V.1824 r. w wieku 36 lat.