Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła Policealna dla Młodzieży


Technik informatyk

2-letnia Szkoła Policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.


Technik informatyk to teraz jeden z najbardziej potrzebnych zawodów. Obecnie każda firma, przedsiębiorstwo, hurtownia czy sklep potrzebuje specjalisty od systemów komputerowych. W administracji i urzędach pracownik mający takie umiejętności ma większe szanse na zatrudnienie. Wszyscy potrzebują obsługi informatycznej. Tytuł technika informatyki lub posiadanie wybranej kwalifikacji jest kluczem do zdobycia dobrej pracy lub założenia własnej działalności i świadczenia usług informatycznych.


Na kierunku technik informatyk (zgodnie z nowymi zasadami) w trakcie nauki zdobywa się trzy kwalifikacje: 
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.


W zawodzie technik informatyk można zdobyć umiejętności:
• administrowania siecią komputerową,
• planowania, projektowania i zarządzania stronami i portalami www,
• składania i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• wdrażania nowych programów i aplikacji,
• usprawniania i modernizacji sieci LAN, 
• zarządzania bazą danych,
• obsługi i wyposażenia zaplecza informatycznego.

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami w formie uporządkowanej. Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.


Nauka w szkole policealnej dla młodzieży trwa dwa lata.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista uzyskuje kwalifikacje:
K1- Organizacja i prowadzenie archiwum
K2- Opracowywanie materiałów archiwalnych.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy pierwszej.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec klasy drugiej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) organizacja i prowadzenie archiwum; 
2) opracowywanie materiałów archiwalnych.

Technik usług kosmetycznych

Okres nauki: 2 lata (4semestry) 


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie 

Kosmetologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zawodowych. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy oraz daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi.
Absolwent kierunku technik usług kosmetycznych nabędzie umiejętności w zakresie:
• udzielania porad kosmetycznych 
• przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
• dobierania i wykonywania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
• organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
Na kierunku technik usług kosmetycznych w trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje:
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy;
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, dermatologicznych, perfumeriach. 
Zdobyte umiejętności zawodowe pozwalają również na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Technik masażysta

Cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry). 


Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec klasy drugiej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania masażu w medycynie;
2) wykonywania masażu w sporcie;
3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Florysta

Cykl kształcenia trwa 1 rok (2 semestry).


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta zdobędzie umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* projektowania dekoracji roślinnych;
* wykonywania dekoracji roślinnych;
* aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
W trakcie nauki na kierunku florysta można zdobyć kwalifikację:
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
Perspektywy zatrudnienia na stanowisku florysty stwarzają liczne kwiaciarnie, firmy florystyczne, firmy zajmujące się kompleksową dekoracją wnętrz. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub wykonywać swoje zadania w różnych środowiskach np. w hotelu, kościele, plenerze czy podczas imprez targowych i wystawienniczych.

Jak zdobyć nowy zawód - florysta dla dziewcząt i chłopców.