Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Radosna szkoła

PROJEKT: Radosna szkoła

W ramach programu MEN „Radosna Szkoła” szkoła otrzymała wsparcie finansowe na  urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom (klasy I-III SP) podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, ma być bezpieczny – ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu. 
Koszt modernizacji placu zabaw to ponad 121 tys zł, kwota wsparcia z organu prowadzącego ponad 60 tys zł.