Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie Zimowe

13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

dla SP

14 października 2019 r.

02 stycznia 2020 r.

03 stycznia 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ⃰

dla Branżowej Szkoły, Liceum i Technikum

*nie dotyczy w dni zajęć praktycznych u pracodawcy

14 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

02 stycznia 2020 r.

03 stycznia 2020 r.

07 stycznia 2020 r.

12 czerwca  2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

Egzamin maturalny

Język polski

Matematyka

Język angielski

 

04 maja 2020 r.

05 maja 2020 r.

06 maja 2020 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie                              

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

10 stycznia 2020 r.

09 stycznia 2020 r.

od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec - lipiec 2020)

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

23 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

od 24 czerwca do 09 lipca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

od 27 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r.