Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w OSW Nr 2

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe

 

  • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
  • 15.10.2021
  • 02.11.2021 (sz.ponadpodst.)
  • 12.11.2021
  • 07.01.2022
  • 02.05.2022
  • 17.06.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

29 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.