Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w OSW Nr 2

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych

31.10-2022 (również w SP)

03.04.2023

04.04.2023

05.04.2023

02.05.2023 (również w SP)

09.06.2023 (również w SP)

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

28 kwietnia 2023 r.

 

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.