Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Władze i członkowie

Aktualny władze Stowarzyszenia, wybraliśmy 02.03.2012 roku.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes - Marcelina Tkaczyk
Wiceprezes – Katarzyna Morawska
Skarbnik – Przemysław Gleske

Komisję Rewizyjną tworzą:
Anna Świetlik – Ciba
Maciej Zagórowicz

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących