Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

SAMORZĄD SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W szkole podstawowej i gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. Samorząd aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów szkolnych zgłaszanych przez uczniów. Przedstawiciele SU zgłaszają dyrekcji szkoły sprawy, które budzą niezadowolenie, wspólnie z panią dyrektor, Anną Twardowską - Gac poszukują najlepszych rozwiązań.
Samorząd Uczniowski inicjuje wiele imprez szkolnych. Dzięki aktywnej postawie młodzieży (wspartej fachową pomocą nauczycieli) w SP i Gimnazjum odbywają się m.in. uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Kobiet. Uczniowie aktywnie włączają się w organizowanie spotkania z Mikołajem, przygotowanie szkolnych przedstawień, Balu Karnawałowego i Balu Absolwenta.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP i Gimnazjum odbywają się we wrześniu, zwykle w Dniu Niesłyszących. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pracujący w stałym kontakcie z uczniami SP i Gimnazjum. Bierne prawo wyborcze mają uczniowie kl. IV – VI SP oraz  kl. I – III Gimnazjum. 
Na początku września opiekunowie SU przypominają wszystkim uczniom o zasadach wyborów, oraz zbierają pisemne zgłoszenia kandydatów do Samorządu. 
Lista kandydatów (często z zamieszczonym zdjęciem kandydata) jest wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich uczniów, dzięki czemu nawet najmłodsi uczniowie mogą poznać i przez pewien czas obserwować kolegów, na których będą głosować.
W dniu wyborów, w czasie uroczystego apelu opiekun SU przypomina wszystkim o zasadach głosowania: Na karcie do głosowania należy postawić krzyżyk przy nazwisku osoby, która wybieramy. Każdy może wskazać trzy osoby.
Komisja Wyborcza przelicza otrzymane karty do głosowania oraz wydaje je wszystkim uprawnionym. Każdy wyborca osobiście kwituje odbiór karty.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego są tajne, ale czasem młodsi uczniowie proszą o pomoc starszych kolegów. To dowód zaufania i dobrej atmosfery, jaka panuje w szkole podstawowej i gimnazjum.
Po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza podlicza głosy i ogłasza wyniki. Uczeń, który uzyskał najwięcej głosów zostaje Przewodniczącym SU. Pozostali kandydaci stanowią kolegialny organ SU i wspólnie z Przewodniczącym dbają o sprawy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Samorząd Uczniowski współpracuje z opiekunami Samorządu, którzy pełnią funkcję doradczą. Opiekunowie informują Przewodniczącego SU o aktualnym stanie prawnym oraz pomagają w redagowaniu oficjalnych pism.