Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Samorząd Internatu

Przewodnicząca: Agnieszka Nowaczyk

Zastępca: Dastin Tarnosch

Członkowie:

Emilia Cichosz, Marzena Fiszk-Borzyszkowska, Weronika Jażdżewska, Patryk Pałkowski

Działające sekcje:

Sekcja ds. czystości: Dastin Tarnosch i Emilia Cichosz

Sekcja ds. imprez: Agnieszka Nowaczyk i Marzena Fiszk-Borzyszkowska

Sekcja ds. sportu: Patryk Pałkowski i Weronika Jażdżewska

Opiekunowie Samorządu:
Katarzyna Ruta, Joanna Olejnik, Anna Świetlik-Ciba