Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zapytanie ofertowe - hipoterapia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć hipoterapii w ramach projektu: „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.